Lifeplus JTBC Seoul Marathon 

ฮวาซาได้เป็นพรีเซนเตอร์โปรโมตงาน 2021 LIFEPLUS JTBC SEOUL MARATHON ที่ถูกจัดขึ้นในวันที่ 5-7 พ.ย. 2021